Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Αραβική ανωμαλία, ο πόλεμος στη Συρία και η τύχη της Ρωσίας.


Μετά τις "επαναστάσεις" στην Αίγυπτο και την Τυνησία περάσαμε σε πόλεμο στη Λιβύη και τώρα έχουμε πόλεμο στη Συρία. Η νέα αυτή μορφή πολέμου διαφέρει από το συμβατικό. Χρησιμοποιείται μια πέμπτη φάλαγγα η οποία βοηθούμενη από εξωτερικούς παράγοντες ανατρέπει τα πάντα εκ των έσω. Η πέμπτη αυτή φάλαγγα χρησιμοποιεί αυτές εδώ τις μεθόδους τις οποίες επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν και στη Ρωσία πριν από 2-3 μήνες.
Το γεωπολιτικό πλαίσιο περιγράφεται εδώ και ο βασικός στόχος είναι να αποστερήσουν τη Ρωσία από όλους τους συμμάχους της και στο τέλος να την χτυπήσουν. Μετά τον Άσαντ έχει σειρά το Ιράν και μετά το Ιράν ξεκινάει η προετοιμασία για το μεγάλο πόλεμο. Επίθεση στη Ρωσία από ανατολή, δύση και νότο καθώς και προσπάθεια εσωτερικής αναταραχής. Αν κερδίσουν θα βάλουν στο χέρι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Σιβηρίας και τέλος.