Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007

Ο λαός μοιάζει με τις γυναίκες

Όσο πιο πολύ παραμυθιάζεις το λαό τόσο πιο πολύ του αρέσει. Όπως και στις γυναίκες.
Όσο πιο καλά τον γ........... τόσο πιο πολύ του αρέσει. Όπως και στις γυναίκες.
Και οι δυό όμως έχουν ένστικτο..............