Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2008

Η πτώση της Ελευθεροτυπίας

 
Η Ελευθεροτυπία σαν εφημερίδα στηρίχτηκε κοινωνικά στο ρεύμα της μεταπολίτευσης. Αριστερίζουμε, εξυπνακίζουμε, αναρχίζουμε και τα σχετικά. Όσο το ρεύμα αυτό ήταν κυρίαρχο στη χώρα πήγαινε καλά η Ελευθεροτυπία.
Όμως το ρεύμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, που όχι απλά δεν είναι ρόδινη αλλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ο κόσμος λοιπόν της γύρισε την πλάτη και θα της την γυρίζει όλο και περισσότερο.

Η εφημερίδα αυτή είναι καταδικασμένη σε αργό και βασανιστικό θάνατο.