Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Το τέλος της οικογένειας Παπανδρέου.

 
Με την ανακοίνωση του νόμου για το μεταναστευτικό ο Γ. Α. Παπανδρέου υπέγραψε τη θανατική καταδίκη της οικογενείας του και του οικογενειακού του ονόματος.
Ενός ονόματος που μόνο δεινά επισώρευσε στον τόπο. Σας θυμίζω τον εμφύλιο και τον ανένδοτο που οδήγησε στη δικτατορία. Σας θυμίζω την κλοπή του δημοσίου χρήματος μετά το 1981. Τώρα μας καταστρέφει κι εθνικά.