Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Το χρηματοοικονομικό νόημα του ΔΝΤ


Το πακέτο ΕΕ και ΔΝΤ μόνο ένα χρηματοοικονομικό νόημα έχει. Να βγάλει το Ελληνικό χρέος από την αγορά και να το αφαιρέσει από τις τράπεζες. Έτσι οι τράπεζες δεν έχουν πλέον κανένα ρίσκο. Παράλληλα το Ελληνικό χρέος αντικαθίσταται με οφειλές προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και προς το ΔΝΤ. Αν υπάρξει δηλ αδυναμία αποπληρωμής δε θα έχουμε να κάνουμε με τράπεζες αλλά με κράτη και το ΔΝΤ που είναι πάλι κράτη. Επαναδιαπραγμάτευση με τα κράτη αποκλείεται ενώ με τις τράπεζες ήταν δυνατή. Παραβλέπουμε επίσης ότι η χώρα επίσημα παρέδωσε τα κλειδιά της στους ξένους.