Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007

Πανεπιστημιακός τσαμπουκάς τέλος!!!

Ορθά αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης κι έκλεισε το ίδρυμα μετά από διακοπή της συνεδρίασης της από φοιτητές..
Κλικ