Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009

Εθελούσια ή απολύσεις ???

Όπως θέλετε βαφτίστε τες. Στον ΟΤΕ θα κάνουν πρόγραμμα για να διώξουν αρκετούς. Μαζί με το παλιό πρόγραμμα ίσως να φύγουν συνολικά 6000 προσωπικό από τις 16000. Δηλ. το 60% του προσωπικού.

Φανταστείτε πόσους υπεράριθμους έχουμε στο δημόσιο!!!

Γιατί τους έχουμε? Για να μην έχουμε ανεργία. Αντί να τους στείλει στο ταμείο ανεργίας τους διορίζει στο δημόσιο.