Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ευτελισμός της δικαιοσύνης

 
Μετά τα γεγονότα των τελευταίων μηνών για να μην πω τα γεγονότα των τελευταίων ετών, με το παραδικαστικό, την υπόθεση Ζαχόπουλου και την υπόθεση Siemens είναι ξεκάθαρο ότι η δικαιοσύνη νοσεί βαρέως.
Επειδή η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι το αφηρημένο αλλά αποτελείται από επαγγελματίες δικαστές, καταδείχτηκε πλήρως η ανεπάρκειά τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αλλάξει πλήρως ο τρόπος πρόσληψης και ανέλιξης των δικαστών. Με δεδομένο ότι οι επαγγελματίες δικαστές απέτυχαν πρέπει να πάμε σε λαϊκούς δικαστές οι οποίοι θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από νομικούς, που θα γνωμοδοτούν για τα νομικά θέματα χωρίς όμως να αποφασίζουν οι νομικοί. Θα αποφασίζουν οι λαϊκοί δικαστές. Οι λαϊκοί δικαστές θα μπορούν είτε να εκλέγονται επί θητεία είτε να επιλέγονται από λίστες ενόρκων.