Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Εθνική σύνταξη 500 Ευρώ ετοιμάζει ο GAP

 
Μια και ο GAP (Γ.εώργιος Α. Π.απανδρέου) άρχισε να μιλάει για Δανίες και τα τοιαύτα θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι μας ετοιμάζει εθνική σύνταξη 500 Ευρώ για όλους. Έτσι είναι τα πράγματα στη Δανία. Πέραν τούτου ουδέν.