Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Η αθλιότητα της κεντρώας παράταξης


Η Κεντρώα παράταξη σχηματοποιήθηκε για πρώτη φορά επί Βενιζέλου ως κόμμα των Φιλελευθέρων. Έκτοτε μεταλλάχθηκε μεταπολεμικά σε Ένωση Δημοκρατκού Κέντρου (ΕΔΗΚ) και μεταπολιτευτικά σε ΠΑΣΟΚ.
Η παράταξη αυτή βασικό στόχο είχε τη νομή της εξουσίας. Να δουλεύουν τα κορόιδα να πληρώνουν φόρους και να τους λυμαίνονται αυτοί. Η πολιτική της συνίσταται σε επιβολή υπερβολικών φόρων οι οποίοι όμως δεν επιστρέφουν στους πολίτες αλλά τους ενθυλακώνουν τα μέλη του κόμματος.
Η παράταξη αυτή καπηλεύεται το όνομα Δημοκρατική αλλά δεν είναι. Όποτε βρέθηκε εκτός εξουσίας προσπαθούσε να επιστρέψει με βρόμικους ανήθικους και βίαιους τρόπους σε αυτή.
Επισώρευσε στη χώρα τα εξής δεινά, που πάντοτε φρόντιζε να φορτώνει τεχνηέντως στους άλλους. Το πρώτο δεινό ήταν η Μικρασιατική Καταστροφή, το δεύτερο δεινό ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, το τρίτο δεινό ήταν η δικτατορία, το τέταρτο δεινό ήταν η υπερχρέωση της χώρας και η σχεδόν μετά βεβαιότητας μελλοντική χρεοκοπία.
Ουδέποτε είπε αλήθεια στο λαό. Μόνο τον παραμύθιαζε και τον φανάτιζε.
Είναι αυτονόητο ότι η χώρα δε μπορεί να συνεχίσει να είναι όμηρος αυτής της παράταξης.