Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Οι αρλούμπες της Κανέλη


Βγαίνει και λέει η Κανέλη ότι το σημερινό μοντέλο είναι καπιταλιστικό σε κρίση. Ουδέν ψευδέστερο. Το σημερινό μοντέλο είναι αριστερό σε κρίση. Ο υπερδανεισμός της αριστεράς και το σοσιαλιστικό μοντέλο μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.