Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009

Τα σκάνδαλα του ΛΑΟΣ

  • Είναι βλάκες όσοι πιστεύουν ότι το ΛΑΟΣ είναι κόμμα.
  • Ένα κόμμα έχει ιδεολογικές αρχές. Το ΛΑΟΣ δεν έχει.
  • Κατά το ήμισυ είναι ακροδεξιά. Οι μισοί Βουλευτές του ψηφίζονται από το
    1,5% της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Το άλλο 1,5% είναι δυσαρεστημένοι από
    διάφορα κόμματα. Αυτό το λένε πολυσυλλεκτικότητα αλλά αποδεικνύει ότι το ΛΑΟΣ δεν έχει ιδεολογικές αρχές.
  • Ένα κόμμα έχει αξιοκρατία. Το ΛΑΟΣ δεν έχει. Κάθε τρεις και λίγο του φεύγουν στελέχη βάσης. Δηλ. ένας από εμάς.
  • Το ΛΑΟΣ έχει παράξει μέσα στην ανυπαρξία του μια σειρά σκάνδαλα. Με το Βουλευτή που δεν έχει πάει φαντάρος και με το Βουλευτή που τα μασούσε από τους υπαλλήλους του. 2-3 Βουλευτές ακόμη είναι αμφιλεγόμενοι τόσο στα πολιτικά όσο και στην προσωπική τους ζωή. Πως περιμένω να με κυβερνήσει κάποιος όταν αυτός δε μπορεί να κυβερνήσει το σπίτι του?