Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009

Περί ΕΥΠ

 
Στα περισσότερα κράτη υπάρχουν δύο υπηρεσίες πληροφοριών. Η μια ασχολείται με την εσωτερική ασφάλεια της χώρα και η άλλη με την εξωτερική. Με βάση αυτή τη λογική κι επειδή η συλλογή πληροφοριών στο εσωτερικό δεν αντιμετωπίζει τους κινδύνους που υφίστανται κατά τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό θα έπρεπε και στη χώρα μας να έχουμε δύο υπηρεσίες μια για το εσωτερικό και μια για το εξωτερικό. Από τη στιγμή  όμως που έχουμε μόνο μια δε μπορώ να καταλάβω πως ένας δικαστής που ουδεμία σχέση έχει με το αντικείμενο θα προΐσταται και του κλάδου που άπτεται της εξωτερικής ασφάλειας της χώρας. Εκτός αν φυσικά αυτή δε μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει η ΕΥΠ να σπάσει στα 2 και ο κλάδος του εσωτερικού να πάει στην αστυνομία και να συνδεθεί με τα διάφορα σώματα και ο κλάδος του εξωτερικού να μείνει εκεί που είναι και να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του.